ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป. นครราชสีมา เขต 3 94.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพป. นครราชสีมา เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 86.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 82.30 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 82.10 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน