ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 98.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 97.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพป. นครราชสีมา เขต 3 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 90.25 ทอง 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน