ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโพธินิมิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนจระเข้หินฯ สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำซับ สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป. นครราชสีมา เขต 3 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านบุมะค่า (ชาวไร่สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านคลองสาริกา สพป. นครราชสีมา เขต 3 76.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก สพป. นครราชสีมา เขต 3 75.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน