ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกโจด สพป. นครราชสีมา เขต 3 84.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองสนวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 84.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบ่อปลา สพป. นครราชสีมา เขต 3 82.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 80.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนแหลมรวกบำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 3 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต 3 76.60 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 3 73.30 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน