ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอาจวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 3 93.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนสกัดนาควิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านซับไทรทอง สพป. นครราชสีมา เขต 3 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดโพธินิมิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านไชยวาล สพป. นครราชสีมา เขต 3 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองหินโคน สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนจระเข้หินฯ สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน