ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหลุมเงิน สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.10 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านซับไทรทอง สพป. นครราชสีมา เขต 3 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดโพธินิมิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 81 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน สพป. นครราชสีมา เขต 3 80.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 80.60 ทอง 9  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 80.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนจระเข้หินฯ สพป. นครราชสีมา เขต 3 79.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองหินโคน สพป. นครราชสีมา เขต 3 79.60 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน