ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ สพป. นครราชสีมา เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพรหมราช สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแชะ สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านปางไม้ สพป. นครราชสีมา เขต 3 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพป. นครราชสีมา เขต 3 70 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน