ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 97.51 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 91.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. นครราชสีมา เขต 3 76.06 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านประชาสันต์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 72.51 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว สพป. นครราชสีมา เขต 3 57.93 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 57.89 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 55.42 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านโพนทราย สพป. นครราชสีมา เขต 3 54.66 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 53.39 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 3 49.88 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 49.58 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดพรหมราช สพป. นครราชสีมา เขต 3 43.45 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนอนุศาสน์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 32.73 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน