ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 94.97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบุตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 3 71.72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) สพป. นครราชสีมา เขต 3 71.41 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดหงษ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 65.07 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย2 สพป. นครราชสีมา เขต 3 53.97 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 53 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 45.23 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพป. นครราชสีมา เขต 3 44.24 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 36.37 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว สพป. นครราชสีมา เขต 3 35.86 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 34.29 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดพรหมราช สพป. นครราชสีมา เขต 3 22 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน