ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก สพป. นครราชสีมา เขต 3 61.86 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสระผักโพด สพป. นครราชสีมา เขต 3 58.17 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 51.65 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) สพป. นครราชสีมา เขต 3 47.59 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 42.58 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 3 41.89 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านบุตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 3 39.59 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 3 38.05 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 3 36.73 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 33.37 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 31.61 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองรัง สพป. นครราชสีมา เขต 3 30.91 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน