ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 73.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. นครราชสีมา เขต 3 56.32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบุไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 54.18 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ สพป. นครราชสีมา เขต 3 51.34 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 47.11 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 41.61 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 38.91 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 38.51 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 37.49 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 36.11 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 30.40 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 26.59 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน