ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ สพป. นครราชสีมา เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไชยวาล สพป. นครราชสีมา เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรักเมืองไทย 1 สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดโพธินิมิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 7  
9 โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว สพป. นครราชสีมา เขต 3 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 3 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองขนาก สพป. นครราชสีมา เขต 3 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองหินโคน สพป. นครราชสีมา เขต 3 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. นครราชสีมา เขต 3 50 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน