ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไชยวาล สพป. นครราชสีมา เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองขนาก สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดพรหมราช สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านหนองหินโคน สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 9  
12 โรงเรียนวัดโพธินิมิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 9  
13 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย2 สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน