ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพรหมราช สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแคทราย สพป. นครราชสีมา เขต 3 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหงษ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพป. นครราชสีมา เขต 3 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านแชะ สพป. นครราชสีมา เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน