ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสกัดนาควิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 3 81.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 78.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดโพธินิมิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำซับ สพป. นครราชสีมา เขต 3 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 3 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดพรหมราช สพป. นครราชสีมา เขต 3 64.50 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองสาริกา สพป. นครราชสีมา เขต 3 63.50 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 62.50 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านแชะ สพป. นครราชสีมา เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน