ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 89.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 สพป. นครราชสีมา เขต 3 87.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 86.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านระเริง สพป. นครราชสีมา เขต 3 86.50 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านลำเพียก สพป. นครราชสีมา เขต 3 86.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนจอมทองวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 3 79.75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน