ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโกรกหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสระผักโพด สพป. นครราชสีมา เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำซับ สพป. นครราชสีมา เขต 3 72 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน