ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 3 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดโพธินิมิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุศาสน์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ สพป. นครราชสีมา เขต 3 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป. นครราชสีมา เขต 3 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 71 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน