ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำซับ สพป. นครราชสีมา เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบุมะค่า (ชาวไร่สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดโพธินิมิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป. นครราชสีมา เขต 3 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 59 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 58 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน