ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบ่อปลา สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. นครราชสีมา เขต 3 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดมกุฎไทยยาราม สพป. นครราชสีมา เขต 3 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนจระเข้หินฯ สพป. นครราชสีมา เขต 3 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านไชยวาล สพป. นครราชสีมา เขต 3 70 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. นครราชสีมา เขต 3 70 เงิน 8  
11 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย2 สพป. นครราชสีมา เขต 3 70 เงิน 8  
12 โรงเรียนอาจวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 70 เงิน 8  
13 โรงเรียนบ้านบะใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน