ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบะใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไชยวาล สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดโพธินิมิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 74 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. นครราชสีมา เขต 3 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเทพนิมิต สพป. นครราชสีมา เขต 3 72 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 70 เงิน 11  
13 โรงเรียนวัดพรหมราช สพป. นครราชสีมา เขต 3 70 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน