ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหลุมข้าว สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบะใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดพรหมราช สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 3 77 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน