ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดมกุฎไทยยาราม สพป. นครราชสีมา เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแชะ สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเทพนิมิต สพป. นครราชสีมา เขต 3 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 3 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 3 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนสายมิตรปักธงชัย7 สพป. นครราชสีมา เขต 3 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 3 65 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน