ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบุไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบุตาโฮ โนนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 61 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านวังหมี สพป. นครราชสีมา เขต 3 57 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน