ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุศาสน์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหินโคน สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดโพธินิมิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน สพป. นครราชสีมา เขต 3 45 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 45 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านปลายดาบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 45 เข้าร่วม 7  
10 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ สพป. นครราชสีมา เขต 3 45 เข้าร่วม 7  
11 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 45 เข้าร่วม 7  
12 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 45 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน