ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ สพป. นครราชสีมา เขต 3 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านปลายดาบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านมาบกราด สพป. นครราชสีมา เขต 3 60 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. นครราชสีมา เขต 3 60 ทองแดง 7  
10 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 60 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน