ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำซับ สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุศาสน์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 3 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสระผักโพด สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านบุยายแลบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดพรหมราช สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 8  
10 โรงเรียนวัดโคกสระน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 3 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนวัดบ้านส่อง สพป. นครราชสีมา เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน