ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอาจวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดโพธินิมิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนจระเข้หินฯ สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองเมา สพป. นครราชสีมา เขต 3 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 3 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 3 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว สพป. นครราชสีมา เขต 3 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านมาบกราด สพป. นครราชสีมา เขต 3 67 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน