ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแคทราย สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 3 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสระประทีป สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปลายดาบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 3 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 3 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก สพป. นครราชสีมา เขต 3 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดหลุมข้าว สพป. นครราชสีมา เขต 3 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 61 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน