ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบุไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 5  
8 โรงเรียนวัดใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 5  
9 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 5  
10 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 5  
11 โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง สพป. นครราชสีมา เขต 3 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ สพป. นครราชสีมา เขต 3 69 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนอาจวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 69 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน