ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไผ่สีสุก สพป. นครราชสีมา เขต 3 84.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองเตย สพป. นครราชสีมา เขต 3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 3 81.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 3 79.60 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านบุตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 3 79.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 76.80 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 76.20 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ สพป. นครราชสีมา เขต 3 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองเมา สพป. นครราชสีมา เขต 3 74.83 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองรัง สพป. นครราชสีมา เขต 3 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 69.20 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน