ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 86.17 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน สพป. นครราชสีมา เขต 3 84.86 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.17 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 77.14 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนจระเข้หินฯ สพป. นครราชสีมา เขต 3 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 3 77 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านมาบกราด สพป. นครราชสีมา เขต 3 76.57 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 3 73.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก สพป. นครราชสีมา เขต 3 72.57 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านลำไซกง สพป. นครราชสีมา เขต 3 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 70.50 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน