ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 90.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 3 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสระประทีป สพป. นครราชสีมา เขต 3 84.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 81.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปลายดาบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 81.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 74.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านมาบกราด สพป. นครราชสีมา เขต 3 74.40 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านลำเพียก สพป. นครราชสีมา เขต 3 71.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 69.60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 67.83 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพป. นครราชสีมา เขต 3 65.50 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน