ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 92.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 3 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปลายดาบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 82.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบุไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 77.80 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 76.25 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 3 76 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน