ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 94.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมารีย์ธงชัย สพป. นครราชสีมา เขต 3 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปลายดาบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 82.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแคทราย สพป. นครราชสีมา เขต 3 75.75 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน