ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม สพป. นครราชสีมา เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจอมทองวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดพรหมราช สพป. นครราชสีมา เขต 3 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน