ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุศาสน์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองขนาก สพป. นครราชสีมา เขต 3 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. นครราชสีมา เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน