ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลำเพียก สพป. นครราชสีมา เขต 3 90.10 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางไม้ สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 3 80.90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบุไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 76.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนบุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 74.40 เงิน 6  
7 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพป. นครราชสีมา เขต 3 74 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน