ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองใบพัด สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุศาสน์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 สพป. นครราชสีมา เขต 3 66 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนบ้านซับไทรทอง สพป. นครราชสีมา เขต 3 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต 3 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ สพป. นครราชสีมา เขต 3 63 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 62 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน