ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนจระเข้หินฯ สพป. นครราชสีมา เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) สพป. นครราชสีมา เขต 3 89.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านลำไซกง สพป. นครราชสีมา เขต 3 88.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปลายดาบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 87.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 3 87.50 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.75 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 84.25 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง สพป. นครราชสีมา เขต 3 81.50 ทอง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน