ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านระเริง สพป. นครราชสีมา เขต 3 91.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบุไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 87.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 3 86.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -  
11 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน