ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 92.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 75.60 เงิน 4  
5 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. นครราชสีมา เขต 3 74.80 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแคทราย สพป. นครราชสีมา เขต 3 73.60 เงิน 7  
8 โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 72.20 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 3 63.20 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 62.80 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 62.60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านบุตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 3 62.20 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 62.20 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน