ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ สพป. นครราชสีมา เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนจอมทองวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดพรหมราช สพป. นครราชสีมา เขต 3 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 3 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดหลุมข้าว สพป. นครราชสีมา เขต 3 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก สพป. นครราชสีมา เขต 3 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านมาบกราด สพป. นครราชสีมา เขต 3 70 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน