ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบุไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไผ่สีสุก สพป. นครราชสีมา เขต 3 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านบุตาโฮ โนนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -  
12 โรงเรียนบ้านลำไซกง สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -  
13 โรงเรียนบ้านวังหมี สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน