ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแหลมรวกบำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบุยายแลบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ สพป. นครราชสีมา เขต 3 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน