ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแคทราย สพป. นครราชสีมา เขต 3 94.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแชะ สพป. นครราชสีมา เขต 3 79.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 3 78.40 เงิน 4  
5 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 76.60 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 3 75.60 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองสนวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน