หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nma4

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

 

022 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

1.  500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 2.  503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
3.  501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 4. 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5.  505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 6.  506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
7.  507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 8.  508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
9. 502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 10. 509 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]