หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.นม.4 ห้องประชุม2 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป.นม.4 ห้องประชุม2 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 สพป.นม.4 ห้องประชุม1 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 สพป.นม.4 ห้องประชุม1 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 สพป.นม.4 ห้องประชุม1 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]