หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 28 26 92.86% 1 3.57% 0 0% 1 3.57% 28
2 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 24 20 83.33% 3 12.5% 1 4.17% 0 0% 24
3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 24 18 75% 3 12.5% 3 12.5% 0 0% 24
4 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 22 14 66.67% 6 28.57% 1 4.76% 0 0% 21
5 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 21 14 66.67% 5 23.81% 1 4.76% 1 4.76% 21
6 โรงเรียนขนงพระใต้ 20 14 73.68% 5 26.32% 0 0% 0 0% 19
7 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 17 14 87.5% 2 12.5% 0 0% 0 0% 16
8 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 15 13 86.67% 1 6.67% 0 0% 1 6.67% 15
9 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ 18 12 66.67% 5 27.78% 1 5.56% 0 0% 18
10 โรงเรียนบ้านคลองยาง 19 12 63.16% 4 21.05% 2 10.53% 1 5.26% 19
11 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 22 12 54.55% 4 18.18% 1 4.55% 5 22.73% 22
12 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 17 12 70.59% 3 17.65% 2 11.76% 0 0% 17
13 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง 14 12 85.71% 1 7.14% 1 7.14% 0 0% 14
14 โรงเรียนบ้านปางละกอ 12 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
15 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 15 10 66.67% 4 26.67% 1 6.67% 0 0% 15
16 โรงเรียนโนนค่าวิทยา 15 10 66.67% 3 20% 2 13.33% 0 0% 15
17 โรงเรียนคีรีวัฒนา 14 9 64.29% 2 14.29% 2 14.29% 1 7.14% 14
18 โรงเรียนบ้านโนนกระโดน 13 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
19 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร 13 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
20 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 13 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
21 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ 12 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
22 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา2520 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
23 โรงเรียนวัดกลางดง 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
24 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
25 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม 16 7 43.75% 6 37.5% 2 12.5% 1 6.25% 16
26 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 13 7 53.85% 6 46.15% 0 0% 0 0% 13
27 โรงเรียนหนองน้ำใส 14 7 50% 4 28.57% 3 21.43% 0 0% 14
28 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 12 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
29 โรงเรียนบ้านซับใต้ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
30 โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ 13 6 46.15% 6 46.15% 1 7.69% 0 0% 13
31 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 11 6 54.55% 4 36.36% 0 0% 1 9.09% 11
32 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
33 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
34 โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 9 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
35 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
36 โรงเรียนทับ6 วิทยาคาร 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
37 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
38 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
39 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 13 5 38.46% 4 30.77% 2 15.38% 2 15.38% 13
40 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ 9 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
41 โรงเรียนบ้านวังรางน้อย 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
42 โรงเรียนประสารวิทยา 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
43 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
44 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
45 โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
46 โรงเรียนบ้านดอนเมือง 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
47 โรงเรียนมงคลกุล 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
48 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 12 4 33.33% 6 50% 0 0% 2 16.67% 12
49 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 10 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
50 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
51 โรงเรียนบ้านโนนสง่า 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
52 โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนบ้านหนองหมาก 9 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
54 โรงเรียนโค้งยางวิทยา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
55 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 6 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
56 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
57 โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
58 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 10 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
59 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
60 โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
61 โรงเรียนบ้านหมูสี 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
62 โรงเรียนบ้านวังกระสวย 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
63 โรงเรียนบ้านซับใต้(ปากช่อง) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนบ้านหนองเบน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนกมลวิชญ์ศึกษา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนบ้านปางโก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม(ปากช่อง) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนบ้านนากลาง 10 2 20% 6 60% 2 20% 0 0% 10
73 โรงเรียนบ้านสลักใด 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
74 โรงเรียนวัฒนวิทยา 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
75 โรงเรียนบ้านมะค่างาม 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
76 โรงเรียนบ้านคลองดินดำ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
77 โรงเรียนบ้านหนองแวง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
79 โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
82 โรงเรียนสง่าพัฒนา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
83 โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนบ้านคลองเสือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านสายชนวน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านโศกน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนเสมาวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนโป่งกะสัง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนบ้านห้วยลุง 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
93 โรงเรียนบ้านซับตะเคียน 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
94 โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย 6 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านวังไทร 6 1 16.67% 3 50% 0 0% 2 33.33% 6
96 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านหนองห่าน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
98 โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
99 โรงเรียนพรพิทยาคม 6 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
100 โรงเรียนเบทาโกรวิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
102 โรงเรียนจตุรคามสามัคคี 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนนาดีศรีสะอาด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านวังสีสด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านสระเพลง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนบ้านสอยดาว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนถนนมิตรภาพ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านหนองตอ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านคลองตะแบก 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านซับหวาย 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านกุดชะนวน"รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ" 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนบ้านปางคล้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านหนองตะกู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านหัวป้าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านห้วยตะแคงใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านโนนประดู่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านโนนรัง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านไร่โคกสูง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนสระน้ำใสวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
130 โรงเรียนบ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านหนองจอก 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านบุตาสง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านหนองสลักได 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
136 โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
137 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
138 โรงเรียนบ้านโนนเสลา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
139 โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย(อำเภอสีคิ้ว) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนประชานุสรณ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนโคกมะกอก 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
145 โรงเรียนพฤกษาวิทยา 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้า 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
148 โรงเรียนเจซีโคราชอนุสรณ์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
149 โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
150 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
151 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
152 โรงเรียนสันติวิทยา 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
153 โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
154 โรงเรียนวัดกุดเวียน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
155 โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]