หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกมลวิชญ์ศึกษา 3 8 6
2 002 โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ 2 23 8
3 003 โรงเรียนกีรติศึกษา 0 0 0
4 004 โรงเรียนขนงพระใต้ 20 40 31
5 005 โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา 1 2 1
6 006 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ 18 36 26
7 007 โรงเรียนคีรีวัฒนา 14 23 16
8 010 โรงเรียนจตุรคามสามัคคี 3 11 4
9 013 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ 12 22 16
10 018 โรงเรียนถนนมิตรภาพ 2 4 2
11 019 โรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา 0 0 0
12 020 โรงเรียนทับ6 วิทยาคาร 7 10 9
13 023 โรงเรียนนาดีศรีสะอาด 2 5 4
14 024 โรงเรียนนาตะโครก 0 0 0
15 025 โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม 2 8 5
16 026 โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ 0 0 0
17 027 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 2 4 2
18 028 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 1 6 3
19 029 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 11 18 13
20 030 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 1 1 1
21 031 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 24 62 43
22 165 โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ 4 17 6
23 164 โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 0 0 0
24 034 โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 6 6 6
25 036 โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) 1 1 1
26 037 โรงเรียนบ้านกุดชะนวน"รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ" 1 3 2
27 038 โรงเรียนบ้านกุดน้อย 0 0 0
28 039 โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ 2 5 2
29 041 โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 0 0 0
30 040 โรงเรียนบ้านกุดเวียน 0 0 0
31 035 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 2 5 2
32 046 โรงเรียนบ้านคลองดินดำ 4 5 5
33 048 โรงเรียนบ้านคลองตะแบก 2 5 3
34 049 โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน 3 9 6
35 050 โรงเรียนบ้านคลองยาง 19 41 26
36 047 โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ 1 3 2
37 051 โรงเรียนบ้านคลองเสือ 2 9 5
38 054 โรงเรียนบ้านซับชุมพล 0 0 0
39 014 โรงเรียนบ้านซับตะเคียน 7 18 8
40 057 โรงเรียนบ้านซับน้อย 0 0 0
41 058 โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น 0 0 0
42 059 โรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์ 0 0 0
43 061 โรงเรียนบ้านซับหวาย 2 7 3
44 060 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี 7 13 8
45 056 โรงเรียนบ้านซับใต้ 8 24 16
46 055 โรงเรียนบ้านซับใต้(ปากช่อง) 4 13 6
47 062 โรงเรียนบ้านดอนเมือง 6 12 8
48 063 โรงเรียนบ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) 0 0 0
49 064 โรงเรียนบ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) 1 10 2
50 068 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแบง 0 0 0
51 065 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 24 63 44
52 066 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 0 0 0
53 067 โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี 4 12 8
54 070 โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) 6 12 11
55 071 โรงเรียนบ้านนากลาง 10 15 12
56 072 โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) 1 3 1
57 069 โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้า 1 6 2
58 081 โรงเรียนบ้านบุตาสง 2 3 2
59 082 โรงเรียนบ้านบุใหญ่ 0 0 0
60 080 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย 2 2 2
61 079 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 0 0 0
62 083 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 15 64 32
63 087 โรงเรียนบ้านปางคล้า 1 3 1
64 088 โรงเรียนบ้านปางละกอ 12 31 22
65 085 โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 9 18 13
66 086 โรงเรียนบ้านปางโก 3 7 6
67 084 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 10 50 18
68 089 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 0 0 0
69 095 โรงเรียนบ้านมะค่างาม 5 19 10
70 093 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า 8 18 15
71 094 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 13 26 15
72 097 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว 8 16 12
73 098 โรงเรียนบ้านลำทองหลาง 0 0 0
74 100 โรงเรียนบ้านวังกระสวย 5 7 6
75 101 โรงเรียนบ้านวังกะทะ 0 0 0
76 105 โรงเรียนบ้านวังราง 0 0 0
77 103 โรงเรียนบ้านวังรางน้อย 8 34 16
78 104 โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ 13 59 19
79 108 โรงเรียนบ้านวังสีสด 2 5 4
80 106 โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย 6 17 8
81 107 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 15 74 28
82 102 โรงเรียนบ้านวังไทร 6 18 9
83 112 โรงเรียนบ้านสระเพลง 2 5 4
84 113 โรงเรียนบ้านสลักใด 7 19 11
85 114 โรงเรียนบ้านสองคร 0 0 0
86 115 โรงเรียนบ้านสอยดาว 2 4 3
87 116 โรงเรียนบ้านสายชนวน 2 5 4
88 111 โรงเรียนบ้านส้มกบงาม 0 0 0
89 117 โรงเรียนบ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) 2 3 2
90 118 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 10 34 19
91 119 โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม(ปากช่อง) 3 8 5
92 120 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา 8 15 10
93 121 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1 2 1
94 123 โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา 3 6 5
95 124 โรงเรียนบ้านหนองจอก 2 8 2
96 125 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 21 38 25
97 126 โรงเรียนบ้านหนองตอ 2 4 3
98 127 โรงเรียนบ้านหนองตะกู 1 1 1
99 128 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 0 0 0
100 129 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 3 8 5
101 130 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 7 16 13
102 131 โรงเรียนบ้านหนองบอน 0 0 0
103 133 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 2 1
104 132 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 6 16 11
105 136 โรงเรียนบ้านหนองพยอม 0 0 0
106 138 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 17 56 27
107 137 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 12 31 20
108 143 โรงเรียนบ้านหนองสลักได 2 5 4
109 144 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 10 14 10
110 145 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 4 9 6
111 146 โรงเรียนบ้านหนองหมาก 9 15 11
112 147 โรงเรียนบ้านหนองห่าน 3 3 3
113 148 โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ 0 0 0
114 134 โรงเรียนบ้านหนองเบน 4 9 7
115 141 โรงเรียนบ้านหนองเลา 0 0 0
116 142 โรงเรียนบ้านหนองแวง 4 9 5
117 149 โรงเรียนบ้านหนองโอง 0 0 0
118 122 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำลำพญากลาง 0 0 0
119 135 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 3 7 5
120 139 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย(อำเภอสีคิ้ว) 1 1 1
121 140 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย(อำเภอสูงเนิน) 0 0 0
122 150 โรงเรียนบ้านหมูสี 6 14 7
123 157 โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) 2 3 2
124 158 โรงเรียนบ้านหัวป้าง 1 1 1
125 159 โรงเรียนบ้านหินดาด 0 0 0
126 160 โรงเรียนบ้านหินเพิง 0 0 0
127 151 โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ 2 2 2
128 152 โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง 0 0 0
129 153 โรงเรียนบ้านห้วยตะแคงใต้ 1 9 3
130 154 โรงเรียนบ้านห้วยทรายวิทยาคม 0 0 0
131 156 โรงเรียนบ้านห้วยลุง 5 8 7
132 155 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 3 6 5
133 044 โรงเรียนบ้านเขาจันทร์หอม 0 0 0
134 045 โรงเรียนบ้านเขาวง 0 0 0
135 043 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 2 9 4
136 099 โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ 2 2 0
137 042 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) 3 21 9
138 052 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 0 0 0
139 053 โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ 0 0 0
140 073 โรงเรียนบ้านโนนกระโดน 13 24 19
141 074 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 22 68 38
142 075 โรงเรียนบ้านโนนประดู่ 1 3 2
143 076 โรงเรียนบ้านโนนรัง 1 3 2
144 077 โรงเรียนบ้านโนนสง่า 8 29 15
145 078 โรงเรียนบ้านโนนเสลา 2 5 2
146 090 โรงเรียนบ้านโป่ง 0 0 0
147 091 โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง 1 3 1
148 092 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 5 15 8
149 110 โรงเรียนบ้านโศกน้อย 2 3 3
150 109 โรงเรียนบ้านโศกแจ้ง 0 0 0
151 161 โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 3 2 2
152 162 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 0 0 0
153 163 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง 14 25 18
154 096 โรงเรียนบ้านไร่โคกสูง 1 3 2
155 167 โรงเรียนประชานุสรณ์ 1 3 2
156 168 โรงเรียนประชารัฐวิทยา 0 0 0
157 169 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 8 17 11
158 170 โรงเรียนประสารวิทยา 7 16 10
159 172 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 4 10 6
160 173 โรงเรียนพรพิทยาคม 6 15 8
161 174 โรงเรียนพฤกษาวิทยา 2 2 1
162 175 โรงเรียนมงคลกุล 5 9 5
163 176 โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ 1 3 1
164 177 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 22 81 39
165 178 โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ 2 6 4
166 179 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 13 25 13
167 181 โรงเรียนวัฒนวิทยา 5 17 6
168 182 โรงเรียนวัดกลางดง 9 21 10
169 183 โรงเรียนวัดกุดเวียน 1 3 2
170 184 โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ 0 0 0
171 185 โรงเรียนวัดบันไดม้า 0 0 0
172 186 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม 16 21 17
173 187 โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม 3 9 6
174 188 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา2520 12 37 23
175 189 โรงเรียนสกุลศึกษา 0 0 0
176 190 โรงเรียนสง่าพัฒนา 3 41 9
177 191 โรงเรียนสระน้ำใสวิทยา 1 3 1
178 192 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา 6 11 6
179 193 โรงเรียนสันติพัฒนา 0 0 0
180 194 โรงเรียนสันติวิทยา 2 6 2
181 198 โรงเรียนหนองน้ำใส 14 40 20
182 199 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 6 13 9
183 201 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 9 24 15
184 202 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี 8 15 14
185 203 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา 0 0 0
186 204 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 17 44 29
187 011 โรงเรียนเจซีโคราชอนุสรณ์ 1 6 3
188 012 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 13 18 17
189 015 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา 5 11 5
190 016 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 28 58 39
191 021 โรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา 1 3 2
192 166 โรงเรียนเบทาโกรวิทยา 3 8 4
193 180 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 12 63 13
194 195 โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร 1 3 2
195 196 โรงเรียนเสมาวิทยา 2 6 4
196 197 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา 2 2 2
197 200 โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ 6 6 6
198 008 โรงเรียนโคกมะกอก 2 4 2
199 009 โรงเรียนโค้งยางวิทยา 5 16 10
200 032 โรงเรียนโนนกราดสามัคคี 0 0 0
201 033 โรงเรียนโนนค่าวิทยา 15 21 18
202 171 โรงเรียนโป่งกะสัง 2 2 2
203 017 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร 13 30 18
204 022 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ 9 21 14
รวม 951 2452 1429
3881

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]